yirmi5


   yirmi5
Babam gitti Ben hi b y yemedim Babas giden her k z gibi yar m kald m Babas z kalan her ocuk gibi hep bir yan m ok daha fazla k r lgan, ok daha eksik, ok daha ocuk kald Hep onu ba kalar nda arad m Bulamad k a sab rs z biri oldum B y d k e ona benzedim Ona benzeyen yanlar m hi sevmedim.Kocaman k z oldum san yor Hala i inde baba ge en ark larda g zleri dolu dolu olan bir k z ocu uyum Ben bu kitab yazarken, orta dereceli depresyon phesiyle tedavi olmaya ba lad m Do al seleksiyonun gerektirdi i muhta l k duygusu beslenemedi inde, b yle sonu lar do uruyormu i te.Her zaman her durumda g l olmaya al t m ve elbette bunu da atlatmak istiyorum Birilerine yaln z de ilsin hissiyat n ya att ysam ne l Bana bunu ya atan tek bir ki i bile olmad nk hayat m boyunca Bu y zden Y RM 5 imde hem 5 ya nda bir ocuk, hem 20 ya nda bir gen k z var ve hi b y m yorlar Tan t m B lteninden Read yirmi5 author Selcan Aydın – cricketworldcuplivestreaming.com

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the yirmi5 book, this is one of the most wanted Selcan Aydın author readers around the world.

Ê View ↠ 
   yirmi5
 Author Selcan Aydın ✓ young adult historical fiction – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 190 pages
 • yirmi5
 • Selcan Aydın
 • Turkish
 • 12 December 2018

10 thoughts on “ yirmi5

 1. says:

  Kitap okumak icin bir cok nedenimiz var hemen hemen tum nedenleri kullandim bu sefer ki nedenim yazari tanimak icindi Mukemmel.

 2. says:

  Yirmi5 i imizden birilerinin ortak hikayesi..Kitap g zeldi Bana babama olan k zg nl klar ma ke kelerime g t rd Okurken g zlerim doldu Sade diliyle o kadar g zel anlatm ki insan n kalbine dokunuyor Bu kitap baz lar n n ders kartaca , baz lar n n rnek alabilece i bir kitap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *