Legenda o devojci Slobodi


   Legenda o devojci Slobodi
Ovo je romansirana biografija Slobode Trajkovi , studentkinje hemije iz Beograda, verenice omladinskog tribuna, generalnog sekretara SKOJ a, Ive Lole Ribara Povest o Slobodi i Loli je deo herojske istorije revolucionarnog omladinskog pokreta u na oj zemlji, epopeje o generaciji mladih koji su izneli ono to je u vreme njihovog stasavanja bilo najpozitivnije to je pri a o jedinstveno lepoj ljubavi dva izuzetna, mlada stvorenja ro ena za sunce i radost, a nestala u ognju i u asima rata kao zaloga za lep i ivot pokoljenja koja dolaze. New Read [ Legenda o devojci Slobodi ] By [ Nada Marinković ] For Kindle ePUB or eBook – cricketworldcuplivestreaming.com

Autorka vi e od dvadeset romana, putopisa i eseja, Nada Marinkovi odavno nosi epitet jednog od naj itanijih srpskih pisaca u poslednjih nekoliko decenija.Ro ena u Karlovcu, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske studije poha ala je na Sorboni Bila je urednik i kriti ar u Literarnom odeljenju Radio Beograda od 1950 godine, lan mnogih udru enja knji evnika i novinara u Jugoslaviji i inostranstvu, kao i Evropskog dru tva za kulturu.Pored brojnih i razli itih lanaka i feljtona u doma oj i stranoj periodici, objavila je u posebnim knjigama i brojne putopise i putopisne eseje Kina, 1958, Stanice u vremenu, 1966, Zagonetka asa, Krug se zatvara, 1969, Paganski Angelus, 1976 , eseje O umetnosti , publicisti ke zapise, biografije i monografije, a me u va nije publikacije spadaju Se anje na Krle u 1987 , Igra ogledala zapisi o ivotu i umetnosti 1983 , Mir i nemir Isidore Sekuli 1974 , Vukova Mina 1975 , ivot i delo Vlaha Bukovca 1980 iroj itala koj publici poznata je po pripovetkama i romanima koji su do iveli nekoliko izdanja, a me u tim delima se posebno isti u Godi nja doba roman, 1961 , Ludi jaha i roman, 1972 , Neobi an dar pripovetke, 1973 , Prometej u traganju za vatrom biografski roman, 1987 , Razna lica ljubavi etiri romana i trideset pripovedaka, 1989 1990 , Incest roman, 1991 , Slu aj roman, 1993 , Naslednici roman, 1995 , Nestajanje roman, 1996 , Dodir roman, 1996 , i mnogi drugi.Ljubav kao osnovni smisao itavog ovekovog postojanja, strasti i ne nosti, ljudske sudbine i patnje, psiholo ko nijansiranje likova i neprekidna traganja samo su neke od odrednica njene proze koja je sva u znaku pokretanja brojnih pitanja na koje je spisateljica iskreno nastojala da d odgovor, stvaraju i dela koja i danas plene svojom aktuelno u.

Download 
   Legenda o devojci Slobodi
 – cricketworldcuplivestreaming.com
 • ebook
 • 134 pages
 • Legenda o devojci Slobodi
 • Nada Marinković
 • Serbian
 • 16 January 2018

6 thoughts on “ Legenda o devojci Slobodi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *