Ja ću te čekati sjeti se obećanja


   Ja ću te čekati sjeti se obećanja
Roman je pou no tivo, koje govori o ljubavi dvoje mladih ljudi, onoj prirodnoj i istoj, zadr anoj na osje ajima Dvoje mladih, vjernika, koji unato ogromnoj ljubavi i elji, vi e vole Allaha Uzvi enog, i vi e ele biti u granicama Njegovih propisa, nego to osje aju jedno za drugo Kakva je ova unutarnja borba, koliko snage i iskrenog uvjerenja tra i, najbolje znaju oni koji je vode sa sobom, i sa svijetom koji ohrabruje zlo, a obeshrabruje dobro Kroz roman i mi, itatelji, imamo priliku da zavirimo u svijet takvih du a Du e koje nastoje da se o iste kako bi uspjele Du e kojima je cilj vje no, a ne prolazno. Best Read Ja ću te čekati sjeti se obećanja [ author ] Emina Mujanović [ Kindle ePUB or eBook ] – cricketworldcuplivestreaming.com

Emina Mujanovi ro ena je 17 oktobra 1994 godine u Tuzli Ve dugih 16 godina boluje od mi i ne distrofije, koja ju je vezala za kolica Autorica je aktivna u dru tveno korisnom radu, dobitnica je nekoliko zahvalnica i priznanja me u kojim se posebno isti u Selam Ya Rasulullah 2016 Ja anje kapaciteta za samostalan ivot osoba sa invaliditetom u BiH 2017.Unato opakoj bolesti, autorica zra i optimizmom i sa ponosom isti e svoj invaliditet Svoj invaliditet koristi da istupi iz mase i da upozori druge na probleme sa kojim se susre u osobe sa invaliditetom.Knji evnica ivi i radi u Donjem Hrasnu op tina Kalesija.

Download 
   Ja ću te čekati sjeti se obećanja
 – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 138 pages
 • Ja ću te čekati sjeti se obećanja
 • Emina Mujanović
 • Bosnian
 • 09 December 2018

10 thoughts on “ Ja ću te čekati sjeti se obećanja

 1. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Knjizi koja je prepuna gramati kih gre aka po zasluzi lektora dajem velikih pet zvjezdica Dajem pet zvjezdica zato to govori o iskrenoj i nepokvarenoj mladala koj ljubavi Zato to autorica u knjigu ugra uje sebe i svoju bolest Zato to nije pokleknula pred ovom velikom isku njom, koja isti od grijeha ba kao to vatra isti eljezo od ne isto e Veoma otvoreno ugra uje svoju bolest u ovu knjigu, na jedan veoma jednostavan na in nas u i o distrofiji mi i a Jednostavo je previ e stvari, ko Knjizi koja je prepuna gramati ki...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *