Impressies van Schokland: Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland


   Impressies van Schokland: Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland
Schokland was eeuwenlang een eenzaam, afgelegen eiland in de Zuiderzee, de zee die later het IJsselmeer zou worden Een ietwat geheimzinnig, vreemd wereldje, slechts zelden bezocht door bewoners van de vaste wal.Toch waren er mensen die zich naar Schokland lieten overvaren om het leven aldaar met eigen ogen te aanschouwen Diverse bezoekers schreven daarna zelfs een verslag over wat ze op het eiland aantroffen In Impressies van Schokland Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland heeft Bruno Klappe al die verhalen uit de jaren voor1859 bijeengebracht, het jaar dat de Schokkers hun eiland noodgedwongen moesten verlaten Ook de buureilanden Urk en Marken blijven in dit boek niet onbesproken. New Download [ Impressies van Schokland: Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland ] Author [ Bruno Klappe ] For Kindle ePUB or eBook – cricketworldcuplivestreaming.com

Bruno Klappe Kampen, 1951 is een nazaat van de Schokkers, zoals de bewoners van het eiland Schokland genoemd worden, die in 1859 naar elders moesten verhuizen omdat het onderhoud van de zeeweringen onbetaalbaar dreigde te worden.Al sinds het begin van de tachtiger jaren verdiept hij zich in het leven van zijn voorouders, daartoe aangezet door zijn vader, Ab Klappe, die zich vooral bezighield met de genealogie van de Schokker geslachten.In 1985 richtten Ab Klappe en Henk Toeter de Schokkervereniging op, met als doel het instandhouden en bevorderen van de belangstelling voor Schokland en de geschiedenis van haar bewoners en nazaten Een van de bezigheden van deze vereniging is het uitgeven van het tijdschrift Het Schokker Erf, waarin het leven van de bewoners van Ens en Emmeloord, de beide dorpjes op het eiland, in geuren en kleuren wordt beschreven Al gauw werden artikelen van Bruno Klappe gepubliceerd in Het Schokker Erf, waarna hij in 1987 de hoofdredactie van dat blad op zich nam Voor dat tijdschrift schrijft hij nog steeds met grote regelmaat over de Schokkers, en zo nu en dan ook voor andere bladen.

Best Read 
   Impressies van Schokland: Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland
 [ by ] Bruno Klappe [ Kindle ePUB or eBook ] – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 424 pages
 • Impressies van Schokland: Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland
 • Bruno Klappe
 • Dutch
 • 25 June 2018

1 thoughts on “ Impressies van Schokland: Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *