Bilim ve Şarlatanlık

Bilim ve Şarlatanlık Bu kitap, insanlar inanma konusunda daha bir titiz, g be enir k lmay , onlarda bir t r inanma sorumlulu u bilinci uyand rmay ama l yor Eric von Daniken gibi en inan lmaz fikirleri reten sahtekarlar , zakkumcu doktor zel gibi en i e yaramaz teknolojileri geli tiren arlatanlar besleyen aptall n anatomisine giri iyor Ve, rasyonel d nmenin olmazsa olmaz ko ulu bilimsel phe ile bir t rl tan amayan toplumumuzda, ba ta felsefe retmenleri olmak zere b t n retmenlere sesleniyor, yeni ku aklara bilimsel d nme al kanl klar edinmede yol g stermeleri i in.. New Read Bilim ve Şarlatanlık By Hüseyin Batuhan For Kindle ePUB or eBook – cricketworldcuplivestreaming.com

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Bilim ve Şarlatanlık book, this is one of the most wanted Hüseyin Batuhan author readers around the world.

Free Read ☆ Bilim ve Şarlatanlık  Kindle Ebook By ☆ Hüseyin Batuhan ☆ – cricketworldcuplivestreaming.com
  • Paperback
  • 540 pages
  • Bilim ve Şarlatanlık
  • Hüseyin Batuhan
  • Turkish
  • 04 November 2017

10 thoughts on “Bilim ve Şarlatanlık

  1. says:

    Oscar Wilde n Aptall k en b y k g naht r dedi i gibi, H seyin Batuhan da Bilim ve arlatanl k adl kitab nda, sorgulayan bir zihniyetin, sa duyu ve akl n, bilim adamlar n n o u taraf ndan benimsenen ortadoks bilimin nemine de iniyor.Temelsiz iddialar n, saplant haline gelmi inan lar n, dogmatik ideolojilerin ve patalojik d nme bi imlerinin ele tirildi i kitapta, Pasteur gibi bir dehan n dahi, bir ey buldu unu iddia etmeden nce ne uzun ve zahmetli ara t rmalar yapmak zorunda kald Oscar Wilde n Aptall k en b y k g naht r dedi i gibi, H seyin Batuhan da Bilim ve arlatanl k adl kitab nda, sorgulayan bir zihniyetin, sa duyu ve akl n, bilim adamlar n n o u taraf ndan benimsenen ortadoks bilimin nemine de iniyor.Temelsiz iddialar n, saplant haline gelmi inan lar n, dogmatik ideolojilerin ve patalojik d nme bi imlerinin ele tirildi i kitapta, Pasteur gibi bir dehan n dahi, bir ey buldu unu iddia etmeden nce ne uzun ve zahmetli ara t rmalar yapmak zorunda kald , rnekleri ile anlat l yor.Aptall n anatomisi ve inanman n patalojisi adl b l mde, insanlar n arlatanlara inanmak...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *