Adarhargský jed


   Adarhargský jed
V dob , kdy je android Ray na operaci pam ov ch blok , po d kolega z Bezpe nostn slu by Marka Stonea, aby ho zastoupil v misi na perifern planetu Terrania IL Jej stupe civilizace odpov d jednadvac t mu stolet , tak e nejde o primitivn st edov kou spole nost, ale planeta je proslul svou n zkou technologickou rovn , velkou nezam stnanost a vysokou m rou zlo innosti Markov m kolem je vyp trat profesora Gonzalese, pi kov ho odborn ka na elektroniku a biochemii, kter byl z ejm na Terranii IL unesen Best Read Books Adarhargský jed by Štěpán Kopřiva – cricketworldcuplivestreaming.com

t p n Kop iva je esk spisovatel a scen rista Je absolvent St edn koly polygrafick Praha Napsal n kolik sci fi pov dek a rom nu, nap klad Zab jen , Asfalt aj., pod lel se na sc n i k n kolika kr tk m komiks m a zejm na ke komiksov mu albu kresl e Ji ho Gruse Nitro t kne glycer nem, kter bylo vyd no i v zahrani , napsal filmov sc n e pro Byl jsem mladistv m intelektu lem a Choking Hazard, pro televizn seri l M sto naho e filmov a televizn sc n e s Markem Dobe em Spoluzalo il asopis a vydavatelstv CREW.

Best Download 
   Adarhargský jed
 [ by ] Štěpán Kopřiva [ Kindle ePUB or eBook ] – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 122 pages
 • Adarhargský jed
 • Štěpán Kopřiva
 • Czech
 • 14 July 2019
 • 8023737775

10 thoughts on “ Adarhargský jed

 1. says:

  Kr tk a jednoduch sci fi oddechovka Neuraz , ale taky ani p li nenadchne Jednozna n nejslab l nek Kop ivovy tvorby.

 2. says:

  V dob , kdy je android Ray na operaci pam ov ch blok , po d kolega z Bezpe nostn slu by Marka Stonea, aby ho zastoupil v misi na perifern planetu Terrania IL Jej stupe civilizace odpov d jednadvac t mu stolet , tak e nejde o primitivn st edov kou spole nost, ale planeta je proslul svou n zkou technologickou rovn , velkou nezam stnanost a vysokou m rou zlo innosti Markov m kolem je vyp trat profesora Gonzalese, pi kov ho odborn ka na elektroniku a biochemii, kter byl z ejm na V dob , kdy je android Ray na operaci pam ov ch blok , po d kolega z Bezpe nostn slu by Marka Stonea...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *