Âbide Şahsiyetler


   Âbide Şahsiyetler
u bir tarihi hakikattir ki XII As r Anadolusu nun kanl ve buhranl co rafyas st nde Mevlana Celaleddin i Rumi ve Yunus Emre gibi rehber ve nden gidici insanlar olmasayd belki de d nyaya parmak s rtan bir Osmanl medeniyet ve hakimiyeti de olmazd una da inanmak yerinde olur ki, Fatih Sultan Mehmed e gemilerini karadan y r tt ren, Yavuz Sultan Selim e ordusunu ge it vermez da lardan, kervan ge mez llerden a rtan, Varna lar , Kosova lar , Moha lar meydana getiren ve halk f tuhat kadar medeniyet ufuklar nda da seferber eden, hep o b y k velilerden s z p k tlelerin kan na can na kar m olan bu m terek iman ve idealdir Hz Mevl n , Y nus Emre, F tih Sultan Mehmed, B k , Cez yirli Hasan Pasa, III Sel m, Dede Efendi, Mehmed kif, kbal gibi t rihimize, k lt r ve irfan hay t m za istikamet veren ahsiyetlerle, yazar n yak n ile muh tinden tan d insanlar konu alan makale ve konferanslar ndan bir demet sunulmaktad r. New Download [ Âbide Şahsiyetler ] author [ Sâmiha Ayverdi ] For Kindle ePUB or eBook – cricketworldcuplivestreaming.com

S miha Ayverdi 25 November 1905 22 March 1993 was a Turkish writer and Sufi mystic She is the sister of architect and historian Ekrem Hakk Ayverdi.S miha Ayverdi was born in stanbul to Fatma Meliha Hanim and smail Hakk Bey, an Ottoman military official She studied at S leymaniye K z Numune Mektebi and among other things, learned French and read about philosophy and Islamic mysticism She became a follower and later official successor of Sufi thinker Kenan R fai, who became a major influence in her work In 1938, she published her first novel titled A k Budur and followed it with over 30 novels and short story collections Ayverdi died in 22 March 1993 and is buried at the Merkezefendi Cemetery in Zeytinburnu, stanbul.

New Read 
   Âbide Şahsiyetler
 author Sâmiha Ayverdi For Kindle ePUB or eBook – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 288 pages
 • Âbide Şahsiyetler
 • Sâmiha Ayverdi
 • Turkish
 • 01 October 2018

10 thoughts on “ Âbide Şahsiyetler

 1. says:

  Abide ahsiyetlerSemiha AyverdiK lt r Bakanl Yay nlar K lt r Eserleri 11K lt r Bakanl Yay nlar Yay mlar dairesi Ba kanl Devlet Kitaplar No 5669MEB Milli E itim Bas mevi stanbul, 1976280 s ns z R fk Dan man, k lt r bakan.YORUM anlad m kadar yla, safiye erol, nezihe araz, ve semiha ayverdi, istanbuldaki r fai dergah ndan yeti mi ler 20 yy n ilk eyre inde, istan...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *